Duszpasterstwo jest adresowane do osób, które mają zawarty cywilny związek małżeński z przeszkodą do zawarcia sakramentu małżeństwa, tzn. takich, które zawarły sakrament małżeństwa, potem dokonały cywilnego rozwodu i następnie zawarły cywilne małżeństwo z inna osobą, jak również dla osób żyjących na sposób małżeński bez przeszkód do zawarcia ślubu kościelnego (tzw. wolne związki, konkubinat), które pomimo sytuacji w jakiej się znalazły pragną nawiązać więź ze wspólnotą Kościoła.
Opiekunem naszego duszpasterstwa jest ks. Wojciech Gaura