Informacje

Na tej podstronie można znaleźć informacje na temat:

 • Co Kościół mówi na temat związków niesakramentalnych?
 • Czy osoby żyjące w związkach niesakramentalnych mogą przystępować do komunii świętej?
 • Czy są publikacje poświęcone tematyce związków niesakramentalnych?

Oraz:

 • Nagrania spotkań, rekolekcji dla par niesakramentalnych
 • Artykuły z „Niedzieli” na temat związków niesakramentalnych

Co Kościół mówi na temat związków niesakramentalnych?

Św. Jan Paweł II w roku 1981, w adhortacji apostolskiej Familiaris consortio poświęconej sytuacji rodziny chrześcijańskiej we współczesnym świecie zaapelował do Kościoła o roztoczenie opieki nad rozwiedzionymi, nie tylko tymi, którzy żyją samotnie, ale także tymi, którzy wstąpili w ponowne związki.

Kościół bowiem ustanowiony dla doprowadzenia wszystkich ludzi, a zwłaszcza ochrzczonych, do zbawienia, nie może pozostawić swemu losowi tych, którzy — już połączeni sakramentalną więzią małżeńską— próbowali zawrzeć nowe małżeństwo. Będzie też niestrudzenie podejmował wysiłki, by oddać im do dyspozycji posiadane przez siebie środki zbawienia (…) Razem z Synodem wzywam gorąco pasterzy i całą wspólnotę wiernych do okazania pomocy rozwiedzionym, do podejmowania z troskliwą miłością starań o to, by nie czuli się oni odłączeni od Kościoła, skoro mogą ,owszem, jako ochrzczeni, powinni uczestniczyć w jego życiu. Niech będą zachęcani do słuchania Słowa Bożego, do uczęszczania na Mszę świętą, do wytrwania w modlitwie, do pomnażania dzieł miłości oraz inicjatyw wspólnoty na rzecz sprawiedliwości do wychowywania dzieci w wierze chrześcijańskiej, do pielęgnowania ducha i czynów pokutnych, a żeby w ten sposób z dnia na dzień wypraszali sobie u Boga łaskę. Niech Kościół modli się za nich, niech im dodaje odwagi, niech okaże się miłosierną matką, podtrzymując ich w wierze i nadziei.(…) Kościół z ufnością wierzy, że ci nawet, którzy oddalili się od przykazania pańskiego i do tej pory żyją w takim stanie, mogą otrzymać od Boga łaskę nawrócenia i zbawienia, jeżeli wytrwają w modlitwie, pokucie i miłości.”


Czy osoby żyjące w związkach niesakramentalnych mogą przystępować do komunii świętej?

W adhortacji św. Jan Paweł II pisze:

„Kościół jednak na nowo potwierdza swoją praktykę, opartą na Piśmie Świętym, niedopuszczania do komunii eucharystycznej rozwiedzionych, którzy zawarli ponowny związek małżeński. Nie mogą być dopuszczeni do komunii świętej od chwili, gdy ich stan i sposób życia obiektywnie zaprzeczają tej więzi miłości między Chrystusem i Kościołem, którą wyraża i urzeczywistnia Eucharystia. Jest poza tym inny szczególny motyw duszpasterski: dopuszczenie ich do Eucharystii wprowadzałoby wiernych w błąd lub powodowałoby zamęt co do nauki Kościoła o nierozerwalności małżeństwa (…) Pojednanie w sakramencie pokuty — które otworzyłoby drogę do komunii eucharystycznej — może być dostępne jedynie dla tych, którzy żałując, że naruszyli znak Przymierza i wierności Chrystusowi, są szczerze gotowi na taką formę życia, która nie stoi w sprzeczności z nierozerwalnością małżeństwa. Oznacza to konkretnie, że gdy mężczyzna i kobieta, którzy dla ważnych powodów — jak na przykład wychowanie dzieci — nie mogąc uczynić zadość obowiązkowi rozstania się, „postanawiają żyć w pełnej wstrzemięźliwości, czyli powstrzymywać się od aktów, które przysługują jedynie małżonkom.”


Czy są publikacje poświęcone tematyce związków niesakramentalnych?

Książek poświęconych tematyce związków niesakramentalnych jest wiele: 

 • Mirosław Paciuszkiewicz SJ- Tęsknota i głód

(wersja elektroniczna http://mateusz.pl/ksiazki/mptig/)

Image result for Mirosław Paciuszkiewicz SJ- Tęsknota i głód
 • Mirosław Paciuszkiewicz SJ – Drogi powrotu 

O ludziach żyjących w związkach niesakramentalnych, w separacji i rozwiedzionych samotnych. 

 • Mirosław Paciuszkiewicz SJ – Rozmowy zdarzenia przełomy.  

Zapiski duszpasterza osób żyjących w związkach niesakramentalnych 

 • Mieczysław Guzewicz – Jezus i niesakramentalni. Źródła nadziei     
 • Jerzy Grzybowski – Niesakramentalna miłość, wierność i uczciwość 
 • Jerzy Grzybowski – Nadzieja odzyskana. Drogowskazy dla małżeństw niesakramentalnych 
 • Maciej Muller, Tomasz Ponikło – Miłość z odzysku. Nowy związek – jak żyć w Kościele 
 •  Andre-Mutien Leonard – Kościół was kocha. Droga nadziei dla osób rozwiedzionych, żyjących w separacji i w drugim związku małżeńskim 
 •  ks. Andrzej Cieślik – Gdy żyjesz w związku niesakramentalnym 
 • Remigiusz Recław SJ – Podniesieni 

Nagrania spotkań, rekolekcji dla par niesakramentalnych


Artykuły z „Niedzieli” na temat związków niesakramentalnych